o fundacji

Fundacja Biodanza Polska powstała, aby upowszechnić wiedzę na temat holistycznego podejścia do zdrowia.

 

Jej celem jest:

  • Promocja zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zajęć ruchowych w różnych grupach wiekowych.
  • Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych (w tym bezdomnych).
  • Podniesienie poziomu poczucia przynależności do obszaru zamieszkania jako elementu integrującego ze środowiskiem, otoczeniem, społecznością.
  • Działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca działanie Szkoły Biodanza ® System  Rolando Toro w Polsce.

Organizujemy i prowadzimy:

  • spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób dorosłych,
  • spotkania i warsztaty dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, bezdomnych, osadzonych w więzieniach
  • spotkania i warsztaty dla specjalistów, instytucji, przedsiębiorstw, firm, organizacji.

mające na celu uwrażliwienie na zachowania prozdrowotne przy wykorzytaniu metody Biodanza® System Rolando Toro.

 

Fundacja Biodanza Polska, ul. Inżynierska 78A/2, 81-512 Gdynia, NIP: 5862345171, REGON: 383451303

kontakt

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS…

 

10 + 8 =

kontaKT

Fundacja Biodanza
Agnieszka Sut

Fundacja:
fundacja.biodanza@gmail.com

Szkoła:
szkola.biodanza@gmail.com

obserwuj nas