Co to jest Biodanza System Rolando Toro

Biodanza to system integracji ludzkiej, odnowy organicznej, reedukacji, ponownego uczenia się pierwotnych funkcji życia. Jej metodologia polega na wywoływaniu vivencii za pomocą muzyki, śpiewu, ruchu i spotkań grupowych.
Znaczenie terminów użytych w tej definicji opisano poniżej w bardziej wyraźnej formie dla lepszego zrozumienia.

 

INTEGRACJA LUDZKA

W Biodanzie proces integracji odbywa się poprzez bodźcowanie pierwotnych funkcji połączenia z życiem, co pozwala każdemu z osobna integrować się ze sobą, z gatunkiem i ze wszechświatem.

 

ODNOWA ORGANICZNA

Jest to praktyka mająca na celu samoregulację organiczną, głównie wywołaną przez poszczególne stany transowe, które aktywują procesy naprawy komórkowej i globalnej regulacji funkcji biologicznych, zmniejszając dezorganizację i czynniki stresowe.

 

REEDUKACJA EMOCJONALNA

To zdolność tworzenia więzi z innymi ludźmi.

 

PONOWNE UCZENIE SIĘ PIERWOTNYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH

To ponowna nauka tego jak żyć, rozpoczynając od instynktu. Instynkt jest wrodzonym, dziedzicznym zachowaniem, które nie wymaga uczenia się i przejawia się poprzez określone bodźce, które mają na celu zachowanie życia i umożliwienie jego ewolucji.

 

VIVENCIE INTEGRUJĄCE

Jest to doświadczenie przeżywane z wielką intensywnością tu i teraz oraz z jakością ontologiczną (rzutującą się na całe istnienie). Vivencie w Biodanzy mają charakter integrujący, ponieważ same w sobie mają efekt harmonizujący.

Vivencias w Biodanza są zorientowane na bodźcowanie potencjałów witalności, seksualności, kreatywności, afektywności i transcendencji, zwanych Liniami Vivencii.

Żródło: www.biodanza.org

 

 

Słowo Biodanza to człon dwóch wyrazów: „bios” z greckiego życie i „danza” rozumiana jako naturalny ruch pełen ekspresji.

Biodanza została stworzona w latach 60- tych przez prof. Rolando Toro Aranedę (1924-2010) psychologa i antropologa, wykładowcę na wydziale Psychologii Sztuki i Espresji w Instytucie Estetyki na Uniwersytecie Chilijskim, docenta w Centrum Nauk Antropologicznyczno – Medycznych w Szkole Medycznej na Uniwersytecie Chilijskim.

Według prof. Rolando Toro, rozwój ewolucyjny następuje wtedy, kiedy potencjały genetyczne napotykają na możliwość wyrażenia siebie poprzez egzystencję.

Potencjały genetyczne każdego z nas są inne. Ich różnorodność pojawia się przy narodzinach objawiając się poprzez instynkty, działania przeżyte intensywnie, emocje i uczucia. Potencjały te są wyrażane, kiedy napotykają na niezbędne warunki, kofaktory i czynniki środowiskowe.

Biodanza pobudza potencjały, które prowadzą do zachowania i ochrony układu żyjącego. Tworzy ultra skoncentrowane obszary pozwalające na rozwój tych potencjałów genetycznych, często zablokowanych.
Ruch w Biodanzy tworzy się z odczucia. To ruch w naturalnej formie wyrazu, który odwołuje się do codziennych gestów i poruszania się archetypowego podkreślając ważność tych gestów i zmieniając je w rytuały. Poprzez te gesty, ruch, vivencie wyrażamy siebie, przyjemność płynąca z poruszania się, przyjemność dzielenia się naszą sferą wewnętrzną i intymną, przyjemność płynąca z przebywania z innymi ludźmi

Podczas zajęć Biodanzy jesteśmy wypełniani pozytywnymi bodźcami, które umacniają nasze pozytywne uczucia.

Biodanza przynosi efekty tylko dzięki zajęciom prowadzonym przez Certyfikowanego nauczyciela, który prowadzi zajęcia według metodologii Biodanzy Systemu Rolando Toro i dzięki triadzie muzyka -ruch-spotkania w grupie.

Żródło www.biodanza.com

kontakt

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS…

 

2 + 5 =

kontaKT

Fundacja Biodanza
Agnieszka Sut

Fundacja:
fundacja.biodanza@gmail.com

Szkoła:
szkola.biodanza@gmail.com

obserwuj nas